VLADLOVE | Mamoru Oshii  Executive Director, ScreenplayVLADLOVE | Mamoru Oshii  Executive Director, Screenplay

CAST

キャスト

 • Masumi Katsuno
  Kenta Miyak
 • Okada
  Kaito Ishikawa
 • Kambara
  Ryunosuke Watanuki
 • Horita
  Taro Kiuchi 
 • Mai‘s dad
  Hiroshi Iwasaki
 • Mitsugu's pops
  Jouji Nakata